Jakt

Hunö Jaktupplevelse

Dov och mufflon

 

En jaktdag ser vanligtvis ut på följande sätt.

 

Vakjakt från torn en timma i gryningen.

På förmiddagen brukar vi hinna med tre såtars tryckjakt. Denna genomförs vanligtvis med två eller tre

"tryckare" från jaktledningen.

 

Efter detta samlas vi i en enklare jaktkoja på ön:s mitt där vi bjuder på skogslunch vid öppen eld.

 

På eftermiddagen avverkar vi ytterligare två såtar. Ibland görs detta med stötande eller drivande hund kombinerat med tryckjakt. Dagen avslutas med en timmes vakjakt i skymmningen.

 

Efter jaktens slut tar vi gemensamt hand om de vilt som fällts under dagen.